Geachte bezoeker,
Via deze pagina kunt u de verschillende websites van OTO-Limburg (OTO: Opleiden, Trainen en Oefenen) benaderen. OTO-Limburg heeft tot doel de gezondheidszorg organisaties in de provincie te ondersteunen in het beter voorbereid raken op crises en rampen. Voor dat doel heeft het ministerie van VWS een jaarlijkse subsidie toegekend aan de sector. Voor Limburg beheert OTO Limburg deze subsidie, bewaakt de kwaliteit van de activiteiten en legt verantwoording af over de verstrekte subsidie.

Contact:

Clarien Schoeren (OTO coördinator)
Ruth Jongen (management assistente)

Verdere onderdelen: